Eesti ja Antarktika


Antarktika Lepingu Süsteem

Antarktis on 1959.a. lepinguga (Eesti ühines aastal 2001) kuulutatud kõigile riikidele ja üksikisikutele avatud rahu ja teaduse kontinendiks. Minevikus esitatud 7 riigi territoriaalsed pretensioonid Antarktise eri osadele on külmutatud ning praegusajal tegutseb seal ca 40 teadusjaama 26 riigist.

Antarktika leping sõlmiti 1959.a. Washingtonis algselt 12 riigi poolt ning selle peamiseks sisuks on territoriaalsete nõudmiste tähtajatu külmutamine ning 60-ndast lõunalaiusest lõunasse jääva maismaa ja šelfiliustike kuulutamine rahvusvahelise teadusliku koostöö objektiks, kus on keelatud igasugune militaarse suunitlusega tegevus. Eesti liitus Antarktika lepinguga 45. riigina 17. mail 2001.a. Tänaseks on lepingule lisandunud 1991.a. Madridis sõlmitud Keskkonnakaitse protokoll, mis kehtestas selles maailmajaos üliranged keskkonnakaitse reeglid ning Antarktika Mereliste Elusressursside Kaitse Konventsioon, säilitamaks lõunamandrit ümbritsevate merealade unikaalne looduslik tasakaal ning puhtus. Nimetatud rahvusvahelised kokkulepped moodustavad nn Antarktika lepingu süsteemi.

Loe edasi! 

  • Antarktika Leping (PDF, 0.1 MB)
  • Antarktika Lepingu Keskonnakaitseprotokoll (PDF, 0.3 MB)