Eesti ja Antarktika

Polaarteaduse töötuba Kurgjal

Sündmus: Polaarteaduse töötuba. 
Aeg: 25-26. oktoober 2005.
Koht: TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua välibaas Kurgjal.
Teema: Ülevaated & ettekanded konkreetsetel teemadel, arutelud Arktikas ja Antarktikas tehtavate teadusuuringute tulemustest ja eri aspektidest. Ülevaade Rossi mere regioonist kui Eesti võimalikust uurimisalast Antarktikas, EAE projekti tutvustus.

Polaarteaduse töötoa ettekanded:

Teisipäev, 25. oktoober:
 • Rein Vaikmäe: Euroopa Polaarkonsortsium, Rahvusvaheline Polaaraasta jt. polaaruuringute valdkonna aktiivsused.
 • Enn Kaup: Ülevaade Rossi mere piirkonnast. (PDF, 6.6 MB)
 • Art Leete: Eesti humanitaar- ja sotsiaalteadlaste põhjarahvaste-alase uurimistöö hetkeseisust. (PDF, 0.05 MB)
 • Rein Vaikmäe: Isotoop-geokeemilistest uuringutes Antarktikas: minevik, olevik ja tulevik.
 • Tõnu Martma: Välitöödest ja isotoop-geokeemilistest uuringutest Teravmägede liustikel.
 • Marek Sammul: Võrdlevad botaanilised uuringud Põhja-Norras ja Eestis.
 • Jüri Ivask: Antarktika andmehaldusest. (PDF, 0.5 MB)
 • Mart Saarso: Projekt Eesti Antarktika Ekspeditsioon (korraldus ja logistika).
Kolmapäev, 26. oktoober:
 • Enn Kaup: Inimmõjust Antarktika järvedele. (PDF, 4.5 MB)
 • Rein Männik: Triivjaamade ajastu Põhja-Jäämerel ja eestlaste osa selles.
 • Kalle Olli: Põhja-Jäämere ekspeditsioon jäälõhkujal Oden 2001.a. (PDF, 3.0 MB)
 • Tarmo Kõuts: Merejää monitooring ja modelleerimine väikeses lahes.
 • Alvar Soesoo: Maakoore geoloogiline areng ja vulkanism Rossi mere piirkonnas. (PDF, 1.5 MB)
 • Peep Männik: Geoloogilistest välitöödest polaaraladel.
 • Jüri Ivask: Dome B ioonkoostis ja selle interpretatsioon.
 • Jüri Ivask: Meteoriitikast Antarktikas. (PDF, 0.4 MB)
 • Osavõtjad: arutelu, kokkuvõte, tegevuskavad.