Eesti ja Antarktika

Kontaktandmed

Kui tekib küsimusi selle veebilehe kohta, siis parim koht vastuste saamiseks on saata e-post aadressile Jyri.Ivask@mail.ee .

Polaarvaldkonna ja Antarktikaga seotud kontaktandmeid Eestis:

Eesti TA Polaaruuringute Komitee
Esimees: Rein Vaikmäe
Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
tel.: 502 2816
e-post: Rein.Vaikmae@ttu.ee

Eesti Polaarfond
Eesti Polaarfondi juhatuse esimees: Mart Varvas
tel.: 517 4284
e-post: mart.varvas@alara.ee
Eesti Polaarfondi juhatuse liige: Enn Kaup
tel.: 512 9652
e-post: Enn.Kaup@ttu.ee
Eesti Polaarfondi juhatuse liige: Katrin Savomägi
tel.: 506 9893
e-post: ktrn1307@gmail.com

Eesti Polaarklubi
veebileht: http://www...polaarklubi/
Polaarklubi president: Andres Tarand
tel.: 5656 7666
e-post: andres.tarand@gmail.com
Polaarklubi sekretär: Katrin Savomägi
tel.: 506 9893
e-post: ktrn1307@gmail.com