Eesti ja Antarktika

Eesti ja Antarktika uurimine

Kättesaadavate avaldatud allikate järgi algas Eestist pärit isikute (eesti päritolu või Eestis elanud inimesed) vahetu osalemine Antarktika uuringutes aastal 1957. Töötatud on enamasti endise Nõukogude Liidu Antarktika Ekspeditsioonide koosseisus, kuid on osaletud ka Austraalia, USA , Rootsi jt. ekspeditsioonides. Otseselt on Antarktikas teaduslikest vaatlustest ja uuringutest osa võtnud ühtekokku 22 inimest, peale nende on seitse teadlast teinud olulisi uuringuid, kasutades Antarktikast kogutud proove ja andmeid.

Allpool toodud veebilinkidel leidubki andmeid Eesti seotusest Antarktika uuringutega läbi ajaloo, aga ka uuemaid ettevõtmisi polaarteaduse valdkonnas:
Valik Eesti teadlaste osalusel avaldatud Antarktikateemalisi publikatsioone: