Avalehekülg » Loodusharidus » Õpetajale trüki

Õpetajale

TTÜ Geoloogia Instituut pakub koostöös Avatud Ülikooli ja TTÜ Tehnoloogiakooliga õpetajatele täienduskoolitust maateaduste erinevates valdkondades.

 

Minikonverents 28. aprillil 2010

Minikonverents pealkirja all Maa-teadlastelt ühiskonnale: paremad teadmised looduses toimuvatest protsessidest toimus TTÜs 28. aprillil 2010. a. Üritusel osales üle 30 õpetaja ja huvilise.
Ettekanded:
Ettekannetele järgnes diskussioon, milles tõdeti, et teadlaste osalus kooliõpilaste harimisel on väga teretulnud. Igapäevases õppetegevuses on eriti tänuväärseks osutunud elektroonilised multimeedia õppevahendid, samuti erinevad õppefilmid. See valdkond vajaks siiski edasiarendamist. Oluliste kitsaskohtadena maateadusega seotud ainete õpetamisel toodi välja õppekollektsioonide probleem ning vajadus põnevate uurimistööteemade ja kompetentsete juhendajate järele.

 

Geograafiaõpetajate ainesektsiooni õppepäev

27. septembril 2008. toimus TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua välibaasis Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsiooni seminar, kus geoloogid jagasid oma teadmisi kivimitest, fossiilidest ja erinevatest geoloogilistest protsessidest.

Üritusel osales 35 õpetajat peamiselt Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa koolidest. Vt. pildigalerii.

Geograafiaõpetajad Särghaual  (grupipilt)

Lehekülge viimati muudetud: 2010-05-04 13:26:24 (Olle Hints)