Geoloogia õppemoodulid eesti keeles
Inglise keelsed originaalmoodulid
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/

 

maa-aasta
Populaarselt geoloogiast

MINERAALID
(1.4 MB)

KIVIMID
(750 KB)
logo

 

 

 

 

 

MAAVÄRINAD
(950 KB)
 

 

 

 

MAAVARAD
(1.1 MB)
 

PURDSETTED
(1.4 MB)
 

PURDKIVIMID
(1.1 MB)
 

 

 

 

 

Moodulite tõlge ja tehnilised tööd: 2007-2010. Originaalmoodulid: http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/
Moodulite eestikeelse versiooni valmimisel on osalnud:
TTÜ Geoloogia Instituut, Gaia Natura, Looduseuurijate Selts. 
Moodulite kohandamist eesti keelde on rahaliselt toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, TTU Geoloogia Instituut, EU Interreg IVA programm (COBWEB)

Litsentsitingimused